viernes, marzo 07, 2014

Linux zerbitzariari disko berri bat gehituLinux zerbitzariari disko bat gehitu ondoren, oraindik sistema eragilearentzat ez dago erabilgarri.
/dev direktorioan aurkitu duen diskaren "device" fitxategia sortuko zen.
Lehenengo arazoa, diskoa aurkitzea da.

Normalean /dev/sda diskoa nagusia izango da.
/dev/sda1 diska naguziaren partizio bat.
/dev/sda2 diska naguziaren beste partizio bat.

¿Zer egin behar da orain?

Seguraski, /dev/sdb izango da jarri dugun disko berria.

1.-"Physical volume" edo bolumen fisikoa sortu:
pvcreate /dev/sdb
Physical volume "/dev/sdb" successfully created.

2.-Begiratu benetan ondo sortu den, eta tamaina egokia duen:

pvdisplay /dev/sdb
 

  "/dev/sdb" is a new physical volume of "150.00 GB"

  --- NEW Physical volume ---

  PV Name               /dev/sdb

  VG Name               

  PV Size               150.00 GB

  Allocatable           NO

  PE Size (KByte)       0

  Total PE              0

  Free PE               0

  Allocated PE          0

  PV UUID               kojD15-fcL3-HTZf-6VOm-Oc0H-apH7-qzXNuL

3.-Sortu "Volume Group"-a. Nirea Introscope softwarearentzat da. Beraz vgintroscope deituko diot.
Adibide honetan 32Mb-ko luzapenak edo zatiak erabiltzen ditut.


vgcreate vgintroscope /dev/sdb –s 32

4.-Ikusi nola sortu den "Volume Group"-a:


vgdisplay vgintroscope
  
  --- Volume group ---

  VG Name               vgintroscope

  System ID            

  Format                lvm2

  Metadata Areas        1

  Metadata Sequence No  1

  VG Access             read/write

  VG Status             resizable

  MAX LV                0

  Cur LV                0

  Open LV               0

  Max PV                0

  Cur PV                1

  Act PV                1

  VG Size               149.97 GB

  PE Size               32.00 MB

  Total PE              4799

  Alloc PE / Size       0 / 0  

  Free  PE / Size       4799 / 149.97 GB

  VG UUID               AfWior-uCD3-T22E-V2Cd-aabm-BCi7-jGYnNA


5.-Orain, bolumen logikoa sortuko dugu. Tamania guztia emango diot bolumen honentzat. Askotan tamania txikiagoa ematen zaio, aurrerako, beharra izanez gero handitzeko. Laugarren puntuan, VG horrek 4799 zati dituela ikusten dut. Zatitxo guztiak izango dira lvintroscope-rentzat.

lvcreate -l 4799 vgintroscope -n lvintroscope
  Logical volume "lvintroscope" created


6.-Sortu Fitxategi sistema (filesystem). Ext3 formatua aukeratzen dut.


mkfs -t ext3 /dev/vgintroscope/lvintroscope
mke2fs 1.39 (29-May-2006)

Filesystem label=

OS type: Linux

Block size=4096 (log=2)

Fragment size=4096 (log=2)

19660800 inodes, 39313408 blocks

1965670 blocks (5.00%) reserved for the super user

First data block=0

Maximum filesystem blocks=4294967296

1200 block groups

32768 blocks per group, 32768 fragments per group

16384 inodes per group

Superblock backups stored on blocks:

        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,

        4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872Writing inode tables: done                           

Creating journal (32768 blocks): done

Writing superblocks and filesystem accounting information: doneThis filesystem will be automatically checked every 39 mounts or

180 days, whichever comes first.  Use tune2fs -c or -i to override.7.-Sortu direktorioa eta aurreko puntuan sortu duzun filesystem-a puntu horretara lotu:
mkdir /introscope
mount /dev/vgintroscope/lvintroscope /introscope

8.-Zerbitzaria pizten den bakoitzean, automatikoki muntaia egitea nahi baduzu, /etc/fstab fitxategian sarrera hori sartu beharko duzu.

Agur bero bat.
Aitor

No hay comentarios: